10 Ιουνίου, 2020

Προγράμματα Σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μαθηματικά 2 ώρες/εβδομάδα
Φιλολογικά 2 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 1 ώρα/εβδομάδα
Χημεία 1 ώρα/εβδομάδα
Μαθηματικά 2 ώρες/εβδομάδα
Φιλολογικά 2 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 1 ώρα/εβδομάδα
Χημεία 1 ώρα/εβδομάδα
Μαθηματικά 2 ώρες/εβδομάδα
Φιλολογικά 2 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 1 ώρα/εβδομάδα
Χημεία 1 ώρα/εβδομάδα
Περιεχόμενο Καρτέλας

ΛΥΚΕΙΟ

Α'

Μαθηματικά 3 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 ώρα/εβδομάδα

Β'

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Μαθηματικά Προσανατολισμού – Γενικής Παιδείας 4 ώρες/εβδομάδα
Φυσική Προσανατολισμού – Γενικής Παιδείας 3 ώρες/εβδομάδα
Χημεία 1 ώρα/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 4 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες/εβδομάδα

Γ'

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Μαθηματικά 4 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 4 ώρες/εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά 4 ώρες/εβδομάδα
Ανάπτυξη Εφαρμογών 3 ώρες/εβδομάδα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες/εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες/εβδομάδα
Κοινωνιολογία 2 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδομάδα
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial